Ole Swang

Cand. jur. 1967

Arbeidsområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Bygnings- og reguleringsrett
 • Ekspropriasjonsrett
 • Jordskifte / odel / konsesjon
 • Seter / jakt / fiske

Tidligere stillinger/verv

 • Konsulent i Industridepartementet, 1967 - 1968
 • Dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, 1968 - 1969
 • Byråsjef i Industridepartementet og i Miljøverndepartementet, 1972 - 1983
 • Sjef, juridisk seksjon, Norges Bondelag, 1983 - 1986
 • Partner, Dalan advokatfirma 1986 - 2011
 • Advokat, Sollie Guldbakke Poulsson advokatfellsskap, 2012 -

Øvrig

 • Forfatter: "Lov og rett i utmark"
 • Medforfatter: "ABC for jegerprøven", Spør advokaten", "Den store hytteboken"