Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

 • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Husleierett
 • Entrepriserett
 • Nabo- og grunneierforhold
 • Plan- og bygningsrett
 • Skjønn
 • Seksjonering av sameier og stiftelse av borettslag

Eiendomsmegling

 • Omsetning av bolig, fritidseiendom og næringseiendom
 • Oppgjørsoppdrag
 • Kontraktsutforming

Generell forretningsjuss

 • Selskapsrett
 • Stiftelse av selskaper / aksjonæravtaler
 • Transaksjoner

Kontraktsrett

 • Utarbeidelse av kontrakter
 • Tolking av kontrakter
 • Kontraktsforhandlinger

Arbeidsrett

 • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Varsling
Arv og generasjonsskifte
 • Testament
 • Arveoppgjør
 • Arveplanlegging
 • Arveavgift

Familie og skifte

 • Ektepakt
 • Samboeravtale
 • Skifte av fellesbo
 • Oppløsning av samboerskap

Sikkerhetsrett - juss for varehandelen og sikkerhetsbransjen

 • Bistand ved mistanke om uregelmessigheter
 • Politianmeldelser
 • Erstatningskrav
 • Terminering av arbeidsforhold
 • Pedagogisk virksomhet / kursing
Personvern og informasjonssikkerhet
 • Personvernombud
 • Behandling av personopplysninger
 • Informasjonssikkerhetsspørsmål
 • Taushetsplikt
Erstatning og forsikring
 • Erstatningskrav i og utenfor kontraktsforhold
 • Bilansvar
 • Yrkesskade
 • Pasientskade
 • Fritidsskade
 • Reiseulykke
 • Forsikringsoppgjør

Prosedyre

 • Sivile saker
 • Namssaker
 • Voldgift
 • Straffesaker
 • Bistandsadvokat