Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

Kjøp og salg av fast eiendom

Husleierett

Entrepriserett

Nabo- og grunneierforhold

Plan- og bygningsrett

Skjønn

Seksjonering av sameier og stiftelse av borettslag

Eiendomsmegling

Omsetning av bolig, fritidseiendom og næringseiendom

Oppgjørsoppdrag

Kontraktsutforming

Generell forretningsjuss

Selskapsrett

Stiftelse av selskaper / aksjonæravtaler

Transaksjoner


Arbeidsrett

Utarbeidelse av arbeidsavtaler

Oppsigelse

Avskjed

Permittering

Virksomhetsoverdragelse

Varsling

Kontraktsrett

Utarbeidelse av kontrakter

Tolking av kontrakter

Kontraktsforhandlinger

Arv og generasjonsskifte

Testament

Arveoppgjør

Arveplanlegging

Arveavgift

Familie og skifte

Ektepakt

Samboeravtale

Skifte av fellesbo

Oppløsning av samboerskap

Sikkerhetsrett - juss for varehandelen og sikkerhetsbransjen

Bistand ved mistanke om uregelmessigheter

Politianmeldelser

Erstatningskrav

Terminering av arbeidsforhold

Pedagogisk virksomhet / kursing

Personvern og informasjonssikkerhetPersonvernombud

Behandling av personopplysninger

Informasjonssikkerhetsspørsmål

Taushetsplikt

Erstatning og forsikringErstatningskrav i og utenfor kontraktsforhold

Bilansvar

Yrkesskade

Pasientskade

Fritidsskade

Reiseulykke

Forsikringsoppgjør

Prosedyre

Sivile saker

Namssaker

Voldgift

Straffesaker

Bistandsadvokat