Fagområder

Fast eiendoms rettsforhold

 • Boligrett – eierseksjonsameier, borettslag og boligaksjeselskaper
 • Kjøp og salg av fast eiendom
 • Husleierett
 • Entrepriserett
 • Nabo- og grunneierforhold
 • Plan- og bygningsrett
 • Skjønn
 • Seksjonering av eierseksjonsameier og stiftelse av borettslag
 • Bistand i forbindelse med tvangssalg

Eiendomsmegling

 • Omsetning av bolig, fritidseiendom og næringseiendom
 • Kontraktsutforming

Generell forretningsjuss

 • Selskapsrett
 • Stiftelse av selskaper / aksjonæravtaler
 • Transaksjoner

Arbeidsrett

 • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Permittering
 • Varsling

Kontraktsrett

 • Utarbeidelse av kontrakter
 • Tolking av kontrakter
 • Kontraktsforhandlinger

Arv og generasjonsskifte

 • Testament
 • Arveoppgjør

Familie og skifte

 • Ektepakt
 • Samboeravtale
 • Skifte av fellesbo
 • Oppløsning av samboerskap

Sikkerhetsrett – juss for varehandelen og sikkerhetsbransjen

 • Bistand ved mistanke om uregelmessigheter
 • Politianmeldelser
 • Erstatningskrav
 • Terminering av arbeidsforhold

Erstatning og forsikring. Erstatningskrav i og utenfor kontraktsforhold

 • Bilansvar
 • Pasientskade
 • Fritidsskade
 • Reiseulykke
 • Forsikringsoppgjør

Prosedyre

 • Sivile saker
 • Namssaker
 • Voldgift
 • Straffesaker
 • Bistandsadvokat